Polecane lektury

  • Janowska, I. (2017), Mediacja i działania mediacyjne w dydaktyce języków obcych. JOWS
  • Piccardo E., North B. (2019), The Action – oriented Approach. Multilingual Matters
  • Stathopoulou, M. (2015), Cross-Language Mediation in Foreign Language Teaching and Testing. Multilingual Matters.
  • Sujecka-Zając, J. (2016), Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej. Lubin: Werset