Wydarzenia upowszechniające

PLAKAT PROMUJĄCY PROJEKT MILLAT

What is Mediation in Language Learning and Teaching and How Does It Manifest?

Plakat promujący projekt MiLLaT został zaprezentowany przez naszych partnerów z Republiki Czeskiej podczas konferencji w Brnie we wrześniu 2020. Przedstawiły go uczestniczki projektu Michaela Konarkowa i Sarka Kadlecova.

Photo: Members of MiLLaT presenting the poster

Nasi partnerzy z Republiki Czeskiej promowali projekt MiLLaT podczas konferencji stowarzyszenia Cercles w Brnie we wrześniu 2020 r. W konferencji uczestniczyli edukatorzy i nauczyciele języków obcych z Czech, Słowacji i Niemiec.

Cercles (European Confederation of Language Centers in Higher Education) to stowarzyszenie, w ramach którego współpracuje 350 europejskich jednostek akademickich odpowiedzialnych za nauczanie języków obcych.

  • Abstrakt wystąpienia dostępny jest tutaj: here
  • Plakat znajduje się tutaj: here

Webinarium MiLLaT 

Mediation in Language Learning and Teaching

Webinaria w ramach projektu „Mediation in Language Learning and Teaching”, zorganizowane przez Uniwersytet Witolda na Litwie, odbyły się w dniach 8-9 grudnia 2020. To dwudniowe wydarzenie skierowane było do nauczycieli szkół średnich i wyższych. Jego głównym celem było szkolenie w zakresie innowacyjnych aktywności i strategii mediacyjnych oraz popularyzacja rezultatów pracy intelektualnej projektu MiLLaT. W wydarzeniu, które odbywało się online,  wzięło udział około 70 nauczycieli i wykładowców uniwersyteckich z Polski, republiki Czeskiej, Finlandii, Grecji, Litwy, Łotwy i Estonii. Wśród uczestników webinariów byli nauczyciele szkół średnich, gimnazjów oraz kolegiów i uniwersytetów państwowych. 

W dniu 8 grudnia nasz szacowny gość oraz moderatorka webinarium, Enrica Piccardo, profesor lingwistyki stosowanej i edukacji językowej na Uniwersytecie Toronto, Kanada, przeprowadziła webinarium zatytułowane „The new CEFR descriptors for mediation and the dynamic nature of language learning: from the conceptualization to the class”. Enrica Piccardo posiada bogate doświadczenie badawcze w zakresie edukacji językowej, szkolenia nauczycieli oraz nauczania wielu języków. Jest również współautorką deskryptorów CEFR (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – ESOKJ) w dokumencie Companion Volume, który wprowadza nowe deskryptory dla mediacji w edukacji językowej. Daiva Pundziuviene, kierująca Centrum Nauczania Języków Obcych na Uniwersytecie Witolda, Litwa, zaprezentowała przegląd rezultatów pracy intelektualnej projektu MiLLaT.  

W dniu 9 grudnia Kris Peters, profesor kierujący Wydziałem Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych na Uniwersytecie w Antwerpii, Belgia, jak również członek Zarządu Europejskiej Rady Językowej, przedstawił prezentację zatytułowaną „Miejsce i rola mediacji w nauczaniu i uczeniu się języka”. Następnie uczestnicy mieli okazję aktywnie uczestniczyć w webinarium, które poprowadził Robert King – wykładowca z Uniwersytetu Birmingham i Senior Content Developer w wydawnictwie Pearson ELT. Uczestnicy webinarium zgodzili się z twierdzeniem, iż mediacja może przyczynić się do rozwoju empatii, tolerancji i elastyczności w trakcie pracy w klasie, jak również do doskonalenia umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz komunikacyjnych. Istotnym wnioskiem, płynącym z webinariów była teza, iż nauczyciel rozwija nie tylko kompetencje językowe, lecz również uczy, w jaki sposób cenić wartości humanistyczne i stawać się mniej skoncentrowanym na sobie.  

Wiecej na temat webinariów MiLLat:  uki.vdu.lt/seminaras

Webinaria MiLLat na stronie Uniwersytetu Witolda: 

Webinaria MiLLat na stronie Instytutu Języków Obcych Uniwersytetu Witolda i w mediach społecznościowych: 

Miejsce i rola mediacji w nauczaniu i uczeniu się języka (prezentacja online na Uniwersytecie Witolda, Kowno, Litwa w ramach projektu MiLLaT (Mediation in Language Learning and Teaching, 9 grudnia 2020) finansowanego w ramach Erasmus+, Kris Peeters, Uniwersytet w Antwerpii | click here


Międzynarodowa konferencja naukowa SUSTAINABLE MULTILINGUALISM 2021

Instytut Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu w Kownie i Litewskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języków Obcych zapraszają do udziału w konferencji SUSTAINABLE MULTILINGUALISM 2021.

Zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej konferencji: sustainablemultilingualism.com 


Zespół uczestników projektu MiLLaT z Litwy przeprowadził prezentację plakatową zatytułowaną  ‘The Role of Linguistic and Cultural Mediation in Learning the Host Country’s Language’ (“Rola mediacji językowej i kulturalnej w nauczaniu języka kraju gospodarza”). Odbyła się ona w trakcie zdalnej międzynarodowej konferencji Sustainable Multilingualism 2021 w dniach 4-5 czerwca 2021. Autorki prezentacji to: Almantė Meškauskienė, Daiva Pundziuvienė, Jūratė Matulionienė i Teresė Ringailienė. Plakat można obejrzeć  tutaj.

Rima Sabaliauskienė, uczestnicząca w zespole Litewskim w ramach projektu MiLLaT przedstawiła prezentację zatytułowaną ‘The Application of Mediation Activities in Learning / Teaching Languages at A1/A2 levels’ („Zastosowanie aktywności mediacyjnych w nauczaniu/uczeniu się języków na poziomie A1/A2”) w czasie zdalnej konferencji międzynarodowej Sustainable Multilingualism 2021 w dniu 4 czerwca 2021.


Zespół lektorów z Uniwersytetu Helsińskiego przeprowadził warsztat na temat mediacji podczas 29. Warsztatów Umiejętności Komunikacyjnych (CSW), które odbyły się w formie zdalnej w dniu 9 kwietnia 2021 r. Tematem CSW była „Motywacja i zaangażowanie w nauczaniu i uczeniu się języków obcych”, a ich warsztat nosił tytuł „Making mediation more visible in language teaching”. Autorami byli Roy Siddall, Mika Aromäki, Gráinne Hiney, Tuula Lehtonen, Kari Pitkänen, Nina Wallden, Cintia Widmann Etchemaite. W trakcie warsztatów zastanawiali się, w jaki sposób niektóre zadania typowe dla kursów językowych, takie jak pisemne streszczanie tekstu, mogą zostać przedstawione studentom w sposób angażujący jako działania mediacyjne, które mają związek z rzeczywistą komunikacją. Ponadto, studenci badali sposoby wzajemnej lub samodzielnej oceny efektywności swoich mediacji oraz zrozumieli, co jest ważne dla skutecznej mediacji, tak aby mogli uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony oraz potrzeby rozwojowe jako mediatorów. Podnosząc świadomość studentów na temat tego, czym jest mediacja i dlaczego jest istotna, nauczyciele języków obcych mogą zwiększyć motywację i zaangażowanie w działania związane z mediacją.

Making mediation more visible in language teaching | presentation | pdf


Pierwsza Międzynarodowa Konferencja MiLLaT ‘Mediation in Language Learning and Teaching’, 9 września 2021

Organizatorem konferencji była Szkoła Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego, lidera projektu MiLLaT. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa neofilologicznego (PTN) oraz Europejskiej Rady Języków.

Głównym celem konferencji było stworzenie forum dyskusyjnego, poszerzającego wiedzę uczestników na temat najnowszych osiągnięć i postrzeganiu mediacji, wielojęzyczności, nauczania i uczenia się języków obcych, jak również opracowywania nowoczesnych materiałów i narzędzi. Konferencja skierowana była do nauczycieli, edukatorów i osób szkolących nauczycieli. To jednodniowe wydarzenie, przeprowadzone w trybie zdalnym zgromadziło nauczycieli szkół średnich i wyższych, a jego celem była popularyzacja działalności w ramach projektu MiLLat oraz jego rezultatów pracy intelektualnej. Konferencja cieszyła się wielkim zainteresowaniem; zarejestrowało się na nią ponad 300 uczestników z 35 krajów. 

Szczegółowy program konferencji można znaleźć pod linkiem Program konferencji (w językach polskim i angielskim) w formacie PDF, na stronie projektu MiLLaT. Program zawiera noty biograficzne prelegentów oraz streszczenia wszystkich prezentacji. Znajdziemy tu również różnorodne i inspirujące prezentacje publikacji, cyfrowe plakaty oraz warsztaty, przeprowadzone przez doświadczonych nauczycieli językowych, instruktorów szkolących nauczycieli i edukatorów.

Konferencja MiLLat spotkała się z wielkim zainteresowaniem i zachęciła wielu naukowców oraz nauczycieli języków obcych do podzielenia się swoimi osiągnięciami, doświadczeniem oraz wynikami badań na forum międzynarodowym. Wydarzenie pozwoliło uczestnikom zapoznanie się z różnym ujęciem i wyzwaniami, wiążącymi się z włączaniem i stosowaniem pojęcia mediacji w procesie nauczania języków obcych w różnych krajach, na przykład w Chorwacji, Finlandii, we Włoszech, na Litwie, w Polsce, Rumunii, Rosji, Hiszpanii, itd. Wyraźnie zarysowała się potrzeba podzielenia się doświadczeniami i wnioskami, związanymi z nauczaniem i uczeniem się online w czasie pandemii Covid-19 z perspektywy różnych krajów. 

Ponadto Konferencja MiLLaT z powodu trwającej pandemii była wydarzeniem przeprowadzonym online, lecz w ten sposób udało nam się dotrzeć do nauczycieli, dla których uczestnictwo w podobnych wydarzeniach byłoby trudne lub niemożliwe – na przykład do nauczycieli z niewielkich miast lub wsi, którzy musieliby pokonać wielkie odległości, co wiązałoby się z wysokimi kosztami podróży. Konferencja przyczyniła się do popularyzacji naszej działalności w ramach projektu MiLLaT oraz rezultatów pracy intelektualnej wśród nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych. Otrzymaliśmy wiele pozytywnych komentarzy od uczestników. Poniżej zamieszczamy kilka opinii i wypowiedzi, otrzymanych po konferencji.

‘It was a great eye-opening experience for me to learn so many ways of approaching this concept of “mediation”.’ (Yoko, New Zealand)

Serdecznie dziękuje za możliwość udziału w Państwa konferencji. Ciekawe wystąpienia i dzięki nim inspiracje na przyszłość.’  (Marzanna, Poland)

‘I’d also like to thank you for the opportunity to attend. It was indeed very informative and interesting and provided me with plenty of insight and inspiration!’ (Lina, the UK)

Congratulations to the committee and to all the participants.’ (María Magdalena, Mexico)

It was a pleasure to attend the conference. I hope that in the future I will have the opportunity to attend other interesting conferences.’ (Gesjana, Albania)

Thank you for the experience and guidelines, thank you for the certificate!’ (Dania, Romania)


6th Saarbrücken International Conference on Foreign Language Teaching

online 

27 – 29 October 2021

Sylwia Kossakowska-Pisarek (University of Warsaw, Poland):

Mediation Activities and Strategies in Academic Learning (Abstract)

Program:
piątek 16.00
Link do abstraktu