Spotkanie inauguracyjne

28 listopada 2019 Szkoła Języków Obcych miała zaszczyt i przyjemność gościć przedstawicieli uczelni partnerskich na spotkaniu inaugurującym projekt MiLLaT – Mediation in Language Learning Teaching. 

W projekcie uczestniczą następujące ośrodki:

  • Uniwersytet Helsiński;
  • Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie;
  • Uniwersytet Karola w Pradze; 
  • Uniwersytet Warszawski jako pomysłodawca i lider projektu. 

Spotkanie stanowiło znakomitą okazję do wzajemnego poznania się oraz do przedstawienia dorobku wszystkich uczelni zaangażowanych w projekt. W części merytorycznej przedstawiono pojęcie mediacji w świetle aktualnego piśmiennictwa oraz CEFR Companion Volume with New Descriptors (2018) oraz zaprezentowano główne etapy projektu wraz z rezultatami pracy intelektualnej. W części organizacyjnej omówiono zakres poszczególnych zadań oraz wybrano osoby za nie odpowiedzialne w każdym ośrodku. Omówiono również zasady finansowania oraz prowadzenia dokumentacji.

Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i wyjaśnienia wątpliwości. Przedstawiciele uczelni wyrazili gotowość do współpracy w kolejnych etapach projektu. Po spotkaniu goście mieli możliwość wzięcia udziału w zwiedzaniu kampusu uniwersyteckiego oraz degustacji potraw polskiej kuchni.