SZKOLENIA I WARSZTATY

Partnerzy brali udział w różnych szkoleniach, przykładowo:

 •  “Getting to grips with teaching mediation”, M. Brand, Pearson, 14 października 2020; 
 •  “How to teach mediation online”, Cinganotto, Pearson, 21 października 2020; 
 •  “How to evaluate mediation” by L. Cinganotto, Pearson, 28 października 2020.  

Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie. Szkolenia wewnętrzne: 

 • “Distant language teaching” Z. Tamasaukaite, 7 stycznia 2020; 
 • Discussion on opportunities and challenges of online language teaching with language teachers, 23 styczeń 2020; 
 • ”Mediation in Common European Language Framework”, N. Macianskiene, 25 lutego 2020; 
 • “Creating interactive tests in Moodle. Part I”, Z. Tamasaukaite, 25 marca 2020; 
 • “Creating interactive tests in Moodle. Part II”, Z. Tamasaukaite, 27 marca 2020; 
 • “Using video conference rooms for language teaching”, D. Pundziuviene, 31 marca 2020; 
 • “Mediation strategies in online language teaching”, discussion with language teachers, 
 • 2 października 2020; 
 • “Using Moodle interactive tools in language teaching”, Z. Tamasaukaite, 
 • 12 października 2020. 
 • “How to prepare online language tests”, Institute of Innovative Studies, 11 listopada 2020

Uniwersytet Warszawski. Szkolenia wewnętrzne: 

 • “How to use Google Forms in Online Teaching”, B. Jurczak, 12 marca 2020.; 
 • “How to Use Google Classroom in Online Teaching”, M. Nowak,1 kwietnia, 2020 
 • “Strategies of Online Teaching”, M. Nowak, 9 września 2020;
 • “How to Use Zoom Platform to Teach a Foreign Language”, K. Małowiecka, 8 września 2020;
 • “How to Connect Teaching on Moodle Platform with Synchronous Teaching”,
 • Kossakowska-Pisarek,11 wrzesień 2020;
 • “New Moodle”, S. Twardo, 22 wrzesień 2020.

Uniwersytet Karola. Szkolenia wewnętrzne: 

 • “Mediation and Formative Assessment in Classroom Practice” J. Majerova (8 sesji), 28 stycznia 2020; 
 • “Internal Online Time Management Course”, M. Doubravová, 21 października 2020; 
 •  “Lecturing Skills”/„Sztuka wykładu”;  seria warsztatów online; wykłady online – nowe wyzwania, mocne i słabe strony wykładowcy, różne rodzaje osobowości wykładowców, komunikacja ze studentami, aktywowanie studentów i wzmacnianie procesów zapamiętywania, przygotowanie zajęć z języka online, narzędzia internetowe w nauczaniu, rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych, typy komunikacji i higiena głosu. Warsztaty przygotowane i przeprowadzone przez Wydział Edukacji, obejmujące 7 spotkań, z których każde trwało 3 godziny. Terminy spotkań: 14 października 2020, 21 października 2020, 4 listopada 2020,11 listopada 2020, 18 listopada 2020, 25 listopada 2020, 2 grudnia 2020.