Czym jest mediacja

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego wprowadza pojęcie mediacji w następujący sposób:

Działania mediacyjne (pisemne czy ustne, receptywne czy produktywne) umożliwiają komunikację między osobami, które – z różnych względów – nie mogą się ze sobą bezpośrednio porozumiewać. Tłumaczenie ustne i pisemne, parafraza, streszczenie podsumowanie lub zapis umożliwiają korzystanie z tekstów i wypowiedzi źródłowych osobom, które nie mają do nich bezpośredniego dostępu. Mediacyjne działania językowe, rozumiane jako przetwarzanie istniejących tekstów, odgrywają ważna rolę w codziennym życiu językowym naszych społeczności.

Companion Volume with New Descriptors rozwija pojęcie mediacji, opisując szczegółowo strategie mediacyjne oraz proponując deskryptory i skale. W chwili obecnej publikacja nie jest jeszcze dostępna w języku polskim, natomiast tekst w języku angielskim znajduje się na stronie Rady Europy: