Przydatne linki

Do przeczytania:

Articles in Jan. & Jul. issues of „Ciekawostki Glottodydaktyczne”, SJO UW: http://szjo.uw.edu.pl/newsletter-ciekawostki-glottodydaktyczne/

  • Woźniak „Czy jest szaleństwo w tej metodzie?” Feb, 20.
  • Kossakowska-Pisarek „Kilka słów o projekcie MiLLaT w perspektywie uczenia się przez całe życie”, Feb 20. 
  • Grzyb „Nikt nie wie wszystkiego, każdy wie coś. Projekt edukacyjny MiLLaT – Mediation in Language Learning and Teaching, Jul, 20.   
  • Zykubek, „Mediacja – nowość czy dobrze znana rzecz?”, Jul. 20.

Kossakowska-Pisarek, „Od czterech sprawności do czterech sposobów działania w kształceniu językowym online w kontekście kształcenia kompetencji kluczowych” w: Wybrane aspekty zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu i kształceniem on-line,  (pp.123-134): https://wydawnictwo.ahe.lodz.pl/pl/wybrane-aspekty-zarz%C4%85dzania-spo%C5%82eczn%C4%85-odpowiedzialno%C5%9Bci%C4%85-biznesu-i-kszta%C5%82ceniem-line

Kossakowska-Pisarek „Kilka słów o projekcie MiLLaT w perspektywie uczenia się przez całe życie”, Aug.20 EPALE BLOG: https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/kilka-slow-o-projekcie-millat-w-perspektywie-uczenia-sie-przez-cale-zycie

 

Do obejrzenia: