ZGŁASZANIE ABSTRAKTU

Zasady zgłaszania abstraktów

W ramach konferencji przewidziano następujące formy aktywnego uczestnictwa: referaty indywidualne, prezentacje plakatowe oraz warsztaty. 

Referaty indywidualne

Na wygłoszenie indywidualnego referatu przewiduje się 30 minut (20 minut prezentacja, 10 minut pytania i dyskusja). Nadesłane materiały powinny zawierać tytuł (maksymalnie 15 słów), streszczenie (maksymalnie 300 słów, nie wliczając bibliografii) oraz krótka notkę biograficzną do programu konferencji (maksymalnie 100 słów).

Prezentacje plakatowe

Prezentacje plakatowe mają na celu omówienie dobrych praktyk. Na prezentację plakatową przewiduje się 30 minut, przy czym czas ten przeznaczony jest na sesję pytań i odpowiedzi, w związku z tym prelegenci powinni być obecni w trakcie trwania całej sesji. Plakaty zostaną udostępnione uczestnikom konferencji przed rozpoczęciem panelu. Nadesłane materiały powinny zawierać tytuł (maksymalnie 15 słów), streszczenie (maksymalnie 300 słów, nie wliczając bibliografii) oraz krótką notkę biograficzną do programu konferencji (maksymalnie 100 słów).

Warsztaty

Na przeprowadzenie interaktywnego warsztatu przewiduje się 45 minut (40 minut warsztat oraz 5 minut pytania). Nadesłane materiały powinny zawierać tytuł (maksymalnie 15 słów), streszczenie (maksymalnie 300 słów), wraz z jasnym opisem zadań, w których wezmą udział uczestnicy, oraz  krótka notkę biograficzną do programu konferencji (maksymalnie 100 słów).

Serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń abstraktów wystąpień wyłącznie poprzez poniższy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Termin zgłaszania abstraktów wystąpień: do 30 czerwca 2021

Potwierdzenie akceptacji uczestnictwa: 15 lipca 2021