MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERÓW ONLINE | 23.10.2020

Kolejne międzynarodowe spotkanie projektowe miało miejsce na Zoomie. Uczestniczyło w nim 9 osób. Spotkanie miało na celu wybranie zadań z mediacji do działań pilotażowych,  ustalenie terminów ich przeprowadzenia oraz przedyskutowanie, jakiego rodzaju materiały dydaktyczne należy stworzyć w ramach rezultatów pracy intelektualnej 02 i 05. 

Podczas spotkania ustalono:

1. Zebranie zadań z mediacji i ich pilotaż.  

Pilotaż zadań stanowi wstępną, przygotowawczą fazę działania nad rezultatami pracy intelektualnej 02 i 05. Zebrane, poddane pilotażowi i zmodyfikowane zadania można będzie wykorzystywać w nauczaniu języka w sposób tradycyjny oraz do pracy online w trybie synchronicznym, drugą grupę stanowić będą zadania do pracy online w trybie asynchronicznym. Zespoły stworzone w każdej instytucji partnerskiej wybiorą zadania do pilotażu do końca października, do końca listopada udostępnią je parterom z instytucji współpracujących. Każdy z partnerów opracuje przynajmniej dwa zadania i wypełni dla nich formularz.

2. Zmiany dotyczące rezultatów pracy intelektualnej 02 i 05. 

Nazwy i treść rezultatów pracy intelektualnej 02 i 05, zostaną zmienione po zaakceptowaniu tej decyzji przez Narodową Agencję. Ze względu na całkowitą zmianę sposobu kształcenia językowego, zamiast planowanych materiałów do kształcenia tradycyjnego i kształcenia online, należy opracować co najmniej trzy rodzaje materiałów; dla kształcenia tradycyjnego, synchronicznego online i asynchronicznego online. 

Rezultaty pracy intelektualnej zostaną udostępnione na stronach internetowych instytucji partnerskich, aby służyły do nauki języków również po zakończeniu projektu i były dostępne również dla osób i instytucji związanych z edukacją spoza współpracujących uniwersytetów.