WYDARZENIE UPOWSZECHNIAJĄCE REZULTATY PRACY INTELEKTUALNEJ „MEDIATION IN LANGUAGE LEARNING AND TEACHING” | 8-9.12. 2020

CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKÓW UNIWERSYTETU W KOWNIE

SEMINARIUM ONLINE 8-9.12. 2020

Seminarium dedykowane jest wykładowcom i nauczycielom języków obcych szkół wyższych, szkół językowych i szkół państwowych różnych etapów edukacji. Głównym celem wydarzenia jest upowszechnienie rezultatów pracy intelektualnej oraz działań realizowanych w ramach projektu MiLLaT.

Cele szczegółowe:

  • szkolenie dla nauczycieli dotyczące wykorzystania innowacyjnych technik i strategii nauczania, rozwijających umiejętność mediacji
  • aktualizowanie wiedzy na temat najnowszych metod pracy pedagogicznej, nacisk na konieczność włączenia mediacji do programów nauczania
  • zaprezentowanie przykładów zadań językowych opartych na działaniu (action-oriented approach) wykorzystywanych w nowoczesnej edukacji
  • prezentacja źródeł i materiałów edukacyjnych typu open source jako zasobów do wykorzystywania w kształceniu językowym
  • podzielnie się doświadczeniami zdobytymi podczas pracy w projkecie MiLLaT;  sposobem przygotowania efektywnego szkolenia przygotowującego do obserwacji koleżeńskich, wykorzystania formularza obserwacji oraz przeprowadzenia pilotażu zadań
  • zaprezentowanie i upowszechnianie rezultatów pracy intelektualnej – innowacyjnych materiałów do wykorzystania w kształceniu tradycyjnym i kształceniu online (przykładowo: studium przypadku, zadania zorientowane na działanie, autentyczne materiały z życia społecznego)

Program seminarium

8 grudnia 2020:

  • 16.00 – 17.00 Enrica Piccardo, Uniwersytet w Toronto
  • 17.00 – 17. 15 Raport z projektu MiLLaT

9 grudnia 2020:

  • 16.00 – 16.30 Kris Petersen, Uniwersytet w Antwerpii, Europejska Rada Językowa
  • 16.30 – 17.15 Robert King, Uniwersytet Birmingham, Pearson

Więcej informacji: