Partnerzy

Uniwersytet Warszawski powstał w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. To największa, najlepsza i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy. Obecnie na studiach licencjackich i magisterskich studiuje około 42,5 tysięcy osób, a na studiach doktoranckich kształci się dalsze 2,9 tysięcy doktorantów, w tym 287 cudzoziemców. Uczelnia zatrudnia 7300 pracowników, w tym 3,7 tys. nauczycieli akademickich, co czyni ją jednym z największych pracodawców w regionie. Pod względem liczby pracowników wyprzedza większość korporacji znajdujących się w zestawieniu największych firm w Polsce magazynu „Forbes”. Wśród studentów uczelni około 6,6% stanowią cudzoziemcy, którzy najczęściej wybierają kierunki: stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, zarządzanie, dziennikarstwo, psychologia, ekonomia, prawo, studia nad słowiańszczyzną wschodnią, filologia angielska, europeistyka, lingwistyka stosowana, studia wschodnie, filologia polska, Humanitarian Action.

Z uniwersytetem współpracuje 1000 partnerów zagranicznych. Jest wśród nich 531 instytucji, które podpisały z UW umowę o bezpośredniej współpracy. Szczególnie dynamicznie rozwijają się kontakty UW z uczelniami spoza Unii Europejskiej, w szczególności z państw azjatyckich oraz Rosji, Brazylii, Azerbejdżanu. Wraz z 6 innymi uniwersytetami badawczymi (Uniwersytetem Karola (Czechy), Uniwersytetem w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytetem Sorbońskim (Sorbonne Université, Francja), Uniwersytetem w Kopenhadze (Dania), Uniwersytetem w Mediolanie (Włochy) UW tworzy sojusz 4EU+. Na uczelni funkcjonuje obecnie 21 wydziałów, a życie uniwersyteckie toczy się w 3 kampusach, położonych w różnych częściach Warszawy.

Szkoła Języków Obcych jest jednostką ogólnouczelnianą i największą jednostka prowadzącą lektoraty (JPL) w ramach USNJO (Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych)

Składa się z 4 zespołów językowych (Zespół Języka Angielskiego, Zespół Języka Niemieckiego, Zespół Języków Romańskich, Zespół Języka Rosyjskiego). Do zadań jednostki, oprócz kształcenia językowego, należy promowanie wielojęzyczności i wielokulturowości.

Szkoła Języków Obcych ma 60-letnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych. Nauczyciele języka są regularnie szkoleni i podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w programach wymiany Erasmus +, konferencjach naukowych i metodycznych. SzJO odgrywa kluczową rolę w systemie kształcenia językowego na Uniwersytecie Warszawskim, nagrodzonym European Language Label za najbardziej innowacyjny projekt w zakresie nauczania i uczenia się języków przez Komisję Europejską.

Jednym z głównych priorytetów szkoły jest utrzymanie najwyższej jakości nauczania języków. Szkoła aktywnie angażuje się w projekty międzynarodowe, czego przykładem jest projekt partnerstwa strategicznego Erasmus + FAB (Formative Assessment Benchmarking), którego była pomysłodawcą i koordynatorem. Doświadczenie zdobyte podczas tego projektu z pewnością przyczyni się do zapewnienia skutecznej koordynacji projektu MiLLaT, którego SzJO jest pomysłodawcą i koordynatorem.

Uczestnicy:

 • dr Małgorzata Świerk – koordynator projektu
 • dr Sylwia Kossakowska – Pisarek – koordynator merytoryczny
 • dr Andrzej Dąbrowski – dyrektor Szkoły Języków Obcych
 • dr Ekaterina Bunina-Breś
 • dr Elżbieta Grzyb
 • Iwona Bartnicka
 • Bartosz Jurczak
 • Katarzyna Kopij
 • Anna Łętowska-Mickiewicz
 • Małgorzata Maras
 • Urszula Wilk
 • Marzena Zykubek

Uniwersytet Helsiński, międzynarodowa społeczność naukowa licząca 40 000 studentów i badaczy, jest najstarszą i największą instytucją szkolnictwa wyższego w Finlandii. Dzięki sile nauki uniwersytet wnosi wkład w społeczeństwo, edukację i korzystne warunki życia od 1640 r. Uniwersytet Helsiński jest jedynym uniwersytetem w Finlandii, który konsekwentnie znajduje się w pierwszej setce w międzynarodowych rankingach uniwersytetów, a także jest jedną z najlepszych na świecie uczelni prowadzących badania wielodyscyplinarne. Uniwersytet Helsiński poszukuje rozwiązań dla globalnych wyzwań i stwarza nowe sposoby myślenia dla dobra ludzkości.

Uniwersytet Helsiński zatrudnia około 7600 osób, z których 60% to nauczyciele i badacze. Wysokiej jakości badania przeprowadzone przez uniwersytet tworzą nową wiedzę w celu edukacji specjalistów z wielu dziedzin oraz w celu wykorzystania jej przy podejmowaniu decyzji społecznych i biznesowych. W 2017 r. naukowcy z Uniwersytetu Helsińskiego opracowali 11 446 publikacji. Połowa recenzowanych publikacji naukowych powstaje w wyniku współpracy międzynarodowej.

Uniwersytet Helsiński należy do kilku międzynarodowych sieci. Jest to jedyny fiński uniwersytet, który jest członkiem Ligi Europejskich Uniwersytetów Badawczych (LERU), stowarzyszenia 23 wiodących europejskich uniwersytetów wspierającego warunki i możliwości prowadzenia badań podstawowych w Europie. Od początku obecnego okresu Erasmus + Uniwersytet Helsiński uczestniczył w ponad czterdziestu projektach Erasmus + Key Action 2.

Centrum Językowe Uniwersytetu Helsińskiego organizuje kursy językowe wymagane do otrzymania dyplomu studiów wyższych na jedenastu wydziałach Uniwersytetu, jak również kursy odpowiadające innym potrzebom językowym społeczności uniwersyteckiej. Centrum Językowe składa się z ośmiu jednostek, oprócz Jednostki Wsparcia Nauczania i Uczenia się oraz Jednostki Usług Językowych. Centrum Językowe zatrudnia około 150 pracowników, w tym 65 nauczycieli etatowych i 21 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Zespół Języka Angielskiego liczy  ponad 20 pełnoetatowych nauczycieli, którzy specjalizują się w nauczaniu akademickich i zawodowych umiejętności komunikacyjnych. Zespół ma znaczne doświadczenie w działaniach związanych z mediacją w nauczaniu, co przyniesie korzyści w projekcie.

Uczestnicy:

 • Dr  Roy Siddall
 • Dr  Kari Pitkänen
 • Mika Aromäki
 • Grainne Hiney
 • Dr Tuula Lehtonen
 • Anna Mutanen
 • Kirby Vincent
 • Nina Wallden
 • Cintia Widmann Etchemaite

Uniwersytet Witolda Wielkiego (VDU) jest instytucją  publiczną zaangażowaną w edukację na poziomie uniwersyteckim, badania naukowe oraz rozwój badań stosowanych i działań artystycznych. Został założony w 1922 r.  i ponownie otwarty w 1989 r. Uniwersytet Witolda Wielkiego wraz z około 7000 studentami studiów licencjackich i 2000 studentami studiów magisterskich, jest jedną z najnowocześniejszych instytucji akademickich na Litwie i odgrywa wiodącą rolę nie tylko na Litwie, ale także w całym bałtyckim i europejskim obszarze intelektualnym i kulturowym.

Oprócz 26 programów studiów licencjackich i magisterskich w języku angielskim VDU oferuje ponad 100 innych programów studiów, a także jednolite studia prawnicze oraz studia podyplomowe i doktoranckie. Uczelnia oferuje studia doktoranckie w 18 różnych dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych, fizycznych i biomedycznych. VDU współpracuje z 370 uniwersytetami na całym świecie i jest członkiem najważniejszych europejskich stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych szkolnictwa wyższego i badań. VDU dysponuje ponad 120 dwustronnymi umowami o współpracy z uniwersytetami w 40 krajach w Europie, Azji, Ameryce Południowej i Północnej.

Instytut Języków Obcych na Uniwersytecie Witolda Wielkiego kultywuje ducha wielojęzyczności i wielokulturowości, oferując możliwość nauki około 30 języków i przyjmując rocznie ponad 3000 studentów uniwersytetu i słuchaczy zewnętrznych. W VDU panuje przekonanie, że dobra znajomość kilku języków obcych stanowi nieodzowną część edukacji uniwersyteckiej. W ten sposób studenci VDU wzbogacają swoją edukację o wielojęzyczne kompetencje – unikalną, indywidualnie ukształtowaną kombinację dwóch-trzech-czterech lub więcej języków – uzyskując przewagę konkurencyjną na globalnym rynku pracy.

Uczestnicy:

 • prof. Vilma Bijeikienė
 • prof. dr. Nemira Mačianskienė
 • Almantė Meškauskienė
 • Vaida Misevičiūtė
 • Daiva Pundziuvienė
 • Teresė Ringailienė
 • Rima Sabaliauskienė
 • Jurgita Šerniūtė
 • Lina Danutė Zutkienė

Uniwersytet Karola został założony w 1348 roku, co czyni go jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie. Jednak jest również znany jako nowoczesna, dynamiczna, kosmopolityczna i prestiżowa instytucja szkolnictwa wyższego. Jest to największy i najbardziej znany czeski uniwersytet, a także najlepiej oceniana czeska uczelnia według międzynarodowych rankingów. Składa się obecnie z 17 wydziałów oraz 3 instytutów, 6 ośrodków nauczania, badań, rozwoju i innych działań twórczych.

Uniwersytet Karola liczy ponad 53 000 studentów, około jedną szóstą wszystkich studentów w Czechach – zapisanych na ponad 300 akredytowanych programów studiów, które oferują ponad 642 różne kursy. Uniwersytet ma ponad 7 000 studentów z innych krajów. Każdego roku prawie 9 000 studentów kończy studia; absolwenci Uniwersytetu Karola cieszą się jednym z najwyższych wskaźników zatrudnienia w każdym segmencie ludności w Czechach.

Uniwersytet Karola współpracuje z szerokim spektrum renomowanych uniwersytetów z całego świata, a jednym z jego priorytetów jest umożliwienie każdemu z jego studentów zainteresowanych studiowaniem za granicą spędzenia czasu w innym kraju. Komisja Europejska plasuje Uniwersytet Karola wśród wiodących uniwersytetów w Europie pod względem liczby wyjeżdżających i przyjeżdżających studentów i nauczycieli w ramach programu Erasmus+.

Wydział Nauk Humanistycznych jest wiodącym głosem czeskiej humanistyki. Liczy ponad 7 000 studentów, prawie 700 profesorów i wykładowców, 46 wydziałów i ponad 100 programów studiów.

Centrum Językowe Wydziału Nauk Humanistycznych zatrudnia 22 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, oferując około 160 akademickich kursów językowych rocznie dla około 2400 studentów oraz  wydając około 1100 zaświadczeń o znajomości języka na poziomie B2, a od niedawna także testując sprawność czytania tekstów akademickich. Kursy są otwarte (i bezpłatne) dla studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Karola, doktorantów i, co ważniejsze, około 150 studentów Erasmusa rocznie.

Uczestnicy:

Michaela Konárková

Šárka Kadlecová

dr Ladislava Dolanová

Markéta Doubravová