Aktualności


Call for papers!

Międzynarodowa konferencja naukowa SUSTAINABLE MULTILINGUALISM 2021

Instytut Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu w Kownie i Litewskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języków Obcych zapraszają do udziału w konferencji SUSTAINABLE MULTILINGUALISM 2021. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej konferencji: sustainablemultilingualism.com 


Sustainable Multilingualism, półrocznik naukowy, indeksowany w Scopus, publikowany przez  Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu w Kownie i Sciendo zaprasza do przesyłania artykułów badawczych poświęconych różnorodnym aspektom uczenia się i nauczania języków obcych, włącznie z mediacją. Artykuły można zgłaszać przez cały rok w każdym języku Unii Europejskiej. 

Pismo naukowe Sustainable Multiliqualism ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju wielojęzyczności i wielokulturowości poprzez prezentowanie badań na temat europejskiej polityki językowej, ochrony praw języków mniejszości narodowych, w tym języków rzadziej nauczanych, ekologii językowej, pluralistycznego podejścia do języków, mediacji językowej, dialogu kultur i dydaktyki różnojęzyczności. Potrzeba badania wielojęzyczności jako istotnej cechy spójnej społeczności międzynarodowej jest koniecznością w obecnym klimacie społeczno-politycznym.


PLAKAT PROMUJĄCY PROJEKT MILLAT

What is Mediation in Language Learning and Teaching and How Does It Manifest?

Plakat promujący projekt MiLLaT został zaprezentowany przez naszych partnerów z Republiki Czeskiej podczas konferencji w Brnie we wrześniu 2020. Przedstawiły go uczestniczki projektu Michaela Konarkowa i Sarka Kadlecova.

Photo: Members of MiLLaT presenting the poster

Nasi partnerzy z Republiki Czeskiej promowali projekt MiLLaT podczas konferencji stowarzyszenia Cercles w Brnie we wrześniu 2020 r. W konferencji uczestniczyli edukatorzy i nauczyciele języków obcych z Czech, Słowacji i Niemiec. 

Cercles (European Confederation of Language Centers in Higher Education) to stowarzyszenie, w ramach którego współpracuje 350 europejskich jednostek akademickich odpowiedzialnych za nauczanie języków obcych.  

  • Abstrakt wystąpienia dostępny jest tutaj: here
  • Plakat znajduje się tutaj: here