Aktualności

Program Konferencji MiLLaT 'Mediacja w procesie nauczania i uczenia się języków obcych” jest już dostępny! (PDF PL | PDF EN)


Miło nam poinformować, że European Language Council objął konferencję Millat swoim patronatem.

Miło nam również poinformować, że Polskie Towarzystwo Neofilologiczne objęło konferencję Millat swoim patronatem.


Zespół lektorów z Uniwersytetu Helsińskiego przeprowadził warsztat na temat mediacji podczas 29. Warsztatów Umiejętności Komunikacyjnych (CSW), które odbyły się w formie zdalnej w dniu 9 kwietnia 2021 r. Tematem CSW była „Motywacja i zaangażowanie w nauczaniu i uczeniu się języków obcych”, a ich warsztat nosił tytuł „Making mediation more visible in language teaching”. Autorami byli Roy Siddall, Mika Aromäki, Gráinne Hiney, Tuula Lehtonen, Kari Pitkänen, Nina Wallden, Cintia Widmann Etchemaite. W trakcie warsztatów zastanawiali się, w jaki sposób niektóre zadania typowe dla kursów językowych, takie jak pisemne streszczanie tekstu, mogą zostać przedstawione studentom w sposób angażujący jako działania mediacyjne, które mają związek z rzeczywistą komunikacją. Ponadto, studenci badali sposoby wzajemnej lub samodzielnej oceny efektywności swoich mediacji oraz zrozumieli, co jest ważne dla skutecznej mediacji, tak aby mogli uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony oraz potrzeby rozwojowe jako mediatorów. Podnosząc świadomość studentów na temat tego, czym jest mediacja i dlaczego jest istotna, nauczyciele języków obcych mogą zwiększyć motywację i zaangażowanie w działania związane z mediacją.

Making mediation more visible in language teaching | presentation | pdfCall for papers!

Międzynarodowa konferencja naukowa SUSTAINABLE MULTILINGUALISM 2021

Instytut Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu w Kownie i Litewskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języków Obcych zapraszają do udziału w konferencji SUSTAINABLE MULTILINGUALISM 2021. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej konferencji: sustainablemultilingualism.com 


Sustainable Multilingualism, półrocznik naukowy, indeksowany w Scopus, publikowany przez  Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu w Kownie i Sciendo zaprasza do przesyłania artykułów badawczych poświęconych różnorodnym aspektom uczenia się i nauczania języków obcych, włącznie z mediacją. Artykuły można zgłaszać przez cały rok w każdym języku Unii Europejskiej. 

Pismo naukowe Sustainable Multiliqualism ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju wielojęzyczności i wielokulturowości poprzez prezentowanie badań na temat europejskiej polityki językowej, ochrony praw języków mniejszości narodowych, w tym języków rzadziej nauczanych, ekologii językowej, pluralistycznego podejścia do języków, mediacji językowej, dialogu kultur i dydaktyki różnojęzyczności. Potrzeba badania wielojęzyczności jako istotnej cechy spójnej społeczności międzynarodowej jest koniecznością w obecnym klimacie społeczno-politycznym.


PLAKAT PROMUJĄCY PROJEKT MILLAT

What is Mediation in Language Learning and Teaching and How Does It Manifest?

Plakat promujący projekt MiLLaT został zaprezentowany przez naszych partnerów z Republiki Czeskiej podczas konferencji w Brnie we wrześniu 2020. Przedstawiły go uczestniczki projektu Michaela Konarkowa i Sarka Kadlecova.

Photo: Members of MiLLaT presenting the poster

Nasi partnerzy z Republiki Czeskiej promowali projekt MiLLaT podczas konferencji stowarzyszenia Cercles w Brnie we wrześniu 2020 r. W konferencji uczestniczyli edukatorzy i nauczyciele języków obcych z Czech, Słowacji i Niemiec. 

Cercles (European Confederation of Language Centers in Higher Education) to stowarzyszenie, w ramach którego współpracuje 350 europejskich jednostek akademickich odpowiedzialnych za nauczanie języków obcych.  

  • Abstrakt wystąpienia dostępny jest tutaj: here
  • Plakat znajduje się tutaj: here